Pályázatok Csoportos tehetségsegítő program valósul meg a MATEHETSZ támogatásával

Csoportos tehetségsegítő program valósul meg a MATEHETSZ támogatásával

A Tehetséghidak Projektiroda a TÁMOP 3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Program keretében felhívást tett közzé csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósításának támogatására gyerekek és diákok számára, közösségi formában intézményeken és szervezeteken keresztül. A Tradíció és Jövő Alapítvány sikeresen pályázott a program megvalósítására, melynek révén 1 200 000 Ft-ot tudunk versenyfelkészítőkre, készségfejlesztésre és családi programokra fordítani.

A programpárok célja a 2014/15-ös tanévben a napi tanórán kívüli foglalkozásokat (pl. műhelyfoglalkozások, szakkörök, önképzőkörök, kiscsoportos mentorálás) néhány napos, szabadidőben megszervezendő bentlakásos vagy nem bentlakásos intenzív (tömbösített) alkalmakkal összekötni. Ezen programelemek tartalmilag egymásra épülnek, és így nyújtanak lehetőséget a tehetséges gyerekek, tanulók számára impulzusok szerzésére, érdeklődésük felkeltésére, érdeklődési körük kiszélesítésére, tehetségük fejlesztésére.

A tehetségfejlesztő foglalkozások és szakkörök két pedagógus bevonásával fognak megvalósulni.

A Tradíció és Jövő Alapítvány a gazdagító programpárban kommunikáció és médiafoglalkozásokat, azon belül az intenzív program keretében mini TV, videócsatorna és blog beindítását tervezi.

A gazdagító programpárok időpontjai: 2015. február 17, 19., 24., 26, március 2., 4., 6., 09., 11., 13.  Az intenzív foglalkozások időpontjai: 2015. március 21-22.

A gazdagító programpár diákmentorok bevonására épít, amiben helyi kötődésű, sikeresen továbbtanuló fiatalokat is sikerült bevonni a munkába.

A versenyfelkészítő szakköreink angol nyelvből zajlanak majd, céljuk a diákok nyelvi készségeinek fejlesztése játékos feladatlapokkal, fordítási gyakorlatokkal. A szakkör egy házi versennyel zárul, amelyre több környékbeli iskola diákját is szeretettel várjuk.

A média szakköröket jól ki fogja egészíteni a szülő-diák-pedagógus kapcsolatrendszerre építő 2015. március 16-tól induló Filmklubunk, melyben minimum 3 órás interaktív filmmegtekintéseket szervezünk szakértők bevonásával. A kisfilmek témái társadalmi célú hirdetések, drogprevenció, sikeres kitörési lehetőségek lesznek.

TH_01