Siker tábor 2016.

A Tradíció és Jövő Alapítvány nyári táborsorozata folytatásaként 2016-ban is megrendezte az előző évben nagy elismerést kivívott Sikertáborát. A nagy népszerűségnek örvendő, és a visszajelzések alapján is nagyon hasznosnak ítélt kezdeményezésünkre alapozva, hagyományteremtő szándékkal hirdettük meg a II. Sikertábort.

A tehetségkutatás és -fejlesztés volt az alapvető célunk ebben az évben is, és kiemelt szerepet kapott ismét a pályaorientáció és motiváció. A változás a 2015-ös koncepcióhoz képest az volt, hogy most a hátrányos helyzetű tehetségek integrálásának elősegítésére érdekében kiszélesítettük a résztvevők körét. Tehetséggondozó pedagógusok segítségével ebben az évben több régióból invitáltunk kreatív, valamilyen területen kiemelkedő eredményeket elért diákokat, hogy az itt eltöltött egy hét alatt tovább gazdagíthassák tehetségüket.

Szakemberek irányításával a résztvevőknek lehetőséget kínáltunk önmaguk jobb megismerésére, a bennük rejlő érdeklődés, tehetség felfedezésére, amely jövőjük, pályaválasztásuk szempontjából döntő jelentőséggel bír. Önismereti és személyiségfejlesztő tréningekkel, kompetenciaméréssel, pályaválasztási kérdőívekkel és interjúkkal segítettük a továbbtanulás előtt állókat.

A II. Sikertáborban – pályaorientációs céllal – szakmák kipróbálására is volt lehetőség, a gyerekek különböző szakmákkal ismerkedhettek meg elméletben és bemutatókon keresztül, gyakorlatorientált formában.

A tehetséggondozáshoz szabadidőslazító programok is szükségesek, ezek biztosítják a feltöltődést, a pihenést. Olyan programokat szerveztünk, amelyek elengedhetetlenek abból a szempontból, hogy a fárasztó szellemi és fizikai tevékenységek után regenerálódjanak a diákok. Ezek a programok is kapcsolódtak szakmákhoz, a Bükki Nemzeti Parkba és a Tisza-tavi Ökocentrumba tett látogatás a természetismeret iránt kelthette fel érdeklődésüket, a Demjéni Barlang- és élményfürdőbe tett kirándulás pedig a wellness szolgáltatásokat és szabadidős sportokat mutatta be.