Siker tábor 2017.

A Tradíció és Jövő Alapítvány 2017-ben is megrendezte a már két éve népszerű Sikertáborát.

A III. Sikertábor alapvető célja most is a tehetségkutatás és -fejlesztés, pályaorientáció és motiváció volt. Szakemberek irányításával a résztvevőknek lehetőséget kínáltunk önmaguk jobb megismerésére, a bennük rejlő érdeklődés, tehetség felfedezésére, amely jövőjük, pályaválasztásuk szempontjából döntő jelentőséggel bír. Önismereti és személyiségfejlesztő tréningekkel, kompetenciaméréssel, pályaválasztási kérdőívekkel és interjúkkal segítettük a továbbtanulás előtt állókat.

A táborban szakmák kipróbálására is volt lehetőség, a gyerekek különböző mezőgazdasági szakmákkal ismerkedhettek meg elméletben és bemutatókon keresztül. Az agráriumban dolgozók korösszetétele és képzettségi szintje elmarad más nemzetgazdasági ágazatokétól, az agrár-oktatási intézményekbe jelentkezők aránya pedig fokozatosan csökken.  Célunk az mezőgazdasági szakmák népszerűsítése volt a fiatalok körében.

A különböző szakmákat bemutató foglalkozásokon megfelelő gyakorlati tudással és elméleti képzettséggel rendelkező előadóink arra törekedtek, hogy felkeltsék a fiatalok figyelmét a mezőgazdasági képzések iránt. A pályaválasztás előtt állók választ kaphattak arra, hogy lehet valaki pl. aranykalászos gazda, zöldség- és gyümölcstermesztő, biogazdálkodó, gyógy- és fűszernövény termesztő, kertész, kertépítő vagy növényvédelmi szakember.