Tanulószoba

Tanulószobai foglalkozások

Tanulószobai foglalkozások elindítására nyert pályázatot a Tradíció és Jövő Alapítvány.

A gazdagító programpárok célja a szociokulturálisan hátrányos helyzetű diákok anyanyelvi kompetenciáinak fejlesztése, hogy azt hatékonyan használva tudjanak kommunikálni a mindennapokban, eligazodjanak a média világában. A napközis foglalkozásokon reklámokkal, hírszerkesztéssel, plakátkészítéssel, különböző média szövegtípusokkal ismerkednek a gyerekek.

Az intenzív program része a tudatos médiafogyasztóvá nevelésnek, a kreativitás fejlesztésének, pl. iskolaújság, iskola TV, saját blog, saját videócsatorna indítása.

A kommunikáció fejlesztését célzó foglalkozásokat jól kiegészíti az angol nyelvi versenyfelkészítő szakkör, így a fordítási gyakorlatok során jól tudják alkalmazni a diákok kommunikációs készségeiket.

A foglalkozások a MATEHETSZ Tehetséghidak Program keretében a Tehetséghidak Projektiroda TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosító számú projekt finanszírozásában valósulnak meg.